سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکترا:

مرتبه علمی:

آدرس ایمیل: 

محل کار:

  معرفی استاد به صورت مختصر

  دکتر محمد رضا داوری مدرس دوره قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی از موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشند.

  سوابق اجرایی:

  سوابق اجرای دکتر محمد رضا داوری:

  تألیفات:

  کتاب‌های تالیفی: