دکتر حسن تاجیک

دکتر حسن تاجیک

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکترا:

دکترای اقتصاد اسلامی

درباره مدرس

دکتر حسن تاجیک  مدرس دوره ارزیابی طرح های سرمایه گذاری در موسسه آموزش عالی مهرالبر می باشند

ایشان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان بانک توسعه تعاون و مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون می باشند

سوابق اجرایی

دوره های مدرس