سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:

مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی ) از دانشگاه تهران

دکترا:

مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی ) از تربیت مدرس

مرتبه علمی:  دکترا

آدرس ایمیل: j.babashahi@ut.ac.ir

معرفی استاد به صورت مختصر

دکتر جبار باباشاهی دارای سوابق آموزشی در سطوح مختلف از کارشناسی تا دکترا را دارد ایشان از مدرسین  موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشند.

از جناب دکتر باباشاهی تالیفات و مقالات بسیاری در زمینه های مختلف موجود است

سوابق اجرایی:

سوابق آموزشی:

سوابق پژوهشی دکتر جبار باباشاهی :