دکتر بابک ضیا

دکتر بابک ضیا

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال 1372

درباره مدرس

دکتر بابک ضیا مدرس دوره اصول کار آفرینی در مدیریت کسب و کار  در موسسه آموزش عالی مهرالبر می باشند

 ایشان در حال حاضر مشاور عالی مدرسه کسب و کار باشگاه یادگیری موسسه آموزش عالی مهرالبرز هستند

سوابق اجرایی

مشاوررئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دراموربین الملل، 1392/03/20، 1396/11/30، ایران، تهران
عضویت درشورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی-دانشگاه تهران -2014، 1393/12/03، ایران، تهران
عضویت کمیته علمی واجرایی سومین کنفرانس بین المللی رهبران کارآفرین مسلمان، 1394/12/01، 1394/12/02، ایران، تهران
مشاوررئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دراموربین الملل، 1396/10/30، ایران، تهران

دوره های مدرس