سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

مدیریت کسب و کار از دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد:

مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران

دکترا:

مدیریت سیستم ( گرایش فناوری اطلاعات) از دانشگاه تهران

معرفی استاد به صورت مختصر

جناب آقای دکتر محمدیان از اساتید برجسته دانشگاه تهران و مدرس دوره مدلهای کسب و کار می باشند ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه مازندران با کسب رتبه اول و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات با رتبه دوم و دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت سیستم (گرایش فناوری اطلاعات ) می باشند

سوابق اجرایی:

1 .مسئول آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – 20/2/1396 تا هم اکنون

2 .مسئول آموزش های مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/10/20 ،1396/02/20 ،ایران، تهران

3 .مدیر گروه مهندسی تجارت الکترونیک و گروه اقتصاد تجارت الکترونیک موسسه آموزش غیرانتفاعی نورطوبی

4 .عضویت در کمیته جایزه ملی تحول دیجیتال از سال 1395/06/01 تا کنون

5 .عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، 1394/04/05 ، تهران، ایران، 05/04/1397

6 .عضویت در شورای علمی پژوهشکده سیاستگذاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از سال 1397 تا کنون

7 .کمیته جایزه ملی کیفیت بنگاه های خدماتی، 1395/09/01 ،1395/12/01 ،ایران، تهران

8 .عضویت در کمیته علمی کنفرانس سیستم های اطالعاتی، 1395/06/01 ،1395/11/12 ،ایران، تهران

9 .عضو کمیته علمی کنفرانس شهر مجازی، 1396/06/01 ،1396/10/06 ،ایران، تهران