سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

هندسی الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1374 – 1369، رتبه 3 در کنکور سراسری گروه ریاضی (منطقه 2)

کارشناسی ارشد:

مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز، 1377 – 1374، رتبه دوم در آزمون ورودی، رتبه اول در دانش‏آموختگان همدوره

دکترا:

مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس، 1390- 1386 ، رتبه اول در آزمون ورودی، رتبه دوم در میان دانش‏آموختگان همدوره

آدرس ایمیل:
وب سایت:
آدرس پستی:
تهران؛ خ کارگرشمالی؛ خ فکوری؛ خ صالحی؛ نبش کوچه دانش ثانی؛پ 36؛ طبقه دوم

معرفی استاد به صورت مختصر

جناب آقای دکتر احمد جعفر زاده افشاری دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، 1390- 1386 می باشند

ایشان رتبه اول در آزمون ورودی و رتبه دوم در میان دانش ‏آموختگان همدوره ای خودشان بودند.

جناب آقای دکتر احمد جعفر زاده افشاری رئیس دفتر همکاری های موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشند و از سال 78 تاکنون عضو هیأت علمی دانشگاه و  دارای سمت‏های مختلف دانشگاهی می باشند.

سوابق اجرایی:

مشاور سازمان‏های دولتی و خصوصی در حوزه‏ی طراحی و بهینه‏سازی فرایندهای سازمانی، استقرار سیستم‏های تولید ناب و تعالی عملیاتی، مدیریت کیفیت و برنامه‏‏ریزی استراتژیک، 1378 تاکنون
عضو هیأت علمی دانشگاه و سمت‏های مختلف دانشگاهی، 1378 تاکنون

سوابق آموزشی:

دروس مدیریت کیفیت و بهره‏وری، شبیه‏سازی کامپیوتری (کارشناسی ارشد)، موسسه‏ی آموزش عالی مهر البرز (الکترونیک)، 1390 تا کنون
دروس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستمها، … دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1378 تا 1384
دروس مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت عملیات، شبیه‏سازی کامپیوتری، تصمیم گیری (کارشناسی ارشد)، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستمها، .. دانشگاه شمال، 1384 تا کنون
درس سمینار در فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، 1390
دروس تحقیق در عملیات، مدیریت تولید، … دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، 1378 تا 1384
دوره های متعدد آموزشی کوتاه مدت در زمینه کیفیت، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت اجرایی، مدیریت عملیات و تولید، عارضه یابی و طراحی سیستمهای زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری، تولید ناب، شش سیگما، … در سازمانها و مراکز صنعتی مختلف (1382-کنون)

مهمترین سوابق پژوهشی:

مقالات علمی:

Amin-naseri, M. R., Afshari, A. J. (2012). A hybrid genetic algorithm for integrated process planning and scheduling problem with precedence constraints, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59:273-287
Afshari, A. J., Khoonmirzaie, D., Rasouli, S., Farrokhi, E. (2012). Designing a novel fuzzy indicator for predicting rate of Euro-Dollar in international foreign exchange, The Journal of Mathematics and Computer Sciences, 5(4): 297-30
Sakhaei, S., Afshari, A. J. (2014). The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Internet Banking, The Journal of Mathematics and Computer Sciences, 9: 33-40
Gholian-Jouybari, F., Afshari, A. J, Paydar, M. M. (2016). Electromagnetism-like Algorithms for The Fuzzy Fixed Charge Transportation Problem, Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 3(1):39-60
Nasiri, E., Afshari, A. J., Hajiaghaei-Keshteli, M. (2017). Addressing the Freight Consolidation and Containerization Problem by Recent and Hybridized Meta-heuristic Algorithms, International Journal of Engineering, 30(3):403-410
Shams, M., Afshari, A. J., Khakbaz, A. (2017). Integrated Modeling and Solving the Resource Allocation Problem and Task Scheduling in the Cloud Computing Environment, Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 4(1): 69-89
Yousefi, K., Afshari, A. J., Hajiaghaei-Keshteli, M. (2017). Solving the Fixed Charge Transportation Problem by Novel Heuristic Approaches, Journal of Optimization in Industrial Engineering, 12(1): 51-60
Gholian-Jouybari, F., Afshari, A. J, Paydar, M. M. (2018). Utilizing new approaches to address the fuzzy fixed charge transportation problem, Journal of Industrial and Production Engineering, 3(1):1-12
Emamgholizadeh, S., Afshari, A. J, Shabani, M. (2018). Developing customer relationship management (CRM) processes using standard frameworks and MCDM techniques, Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 5(1): 66-84
Yousefi, K., Afshari, A. J., Hajiaghaei-Keshteli, M. (2018). Heuristic approaches to solve the fixed-charge transportation problem with discount supposition, Journal of Industrial and Production Engineering, 35(7): 444-470
Ebrahimi, S. H., Afshari, A. J. (2018). A mixed integer nonlinear programming model for optimizing a gas pipeline transmission linear

network, Energy Equipment and Systems, 6(4): 351-366

جعفرزاده افشاری، احمد، امین ناصری، محمدرضا. (1392). مدل حل مبتنی بر جستجوگر محلی ژنتیک برای مسأله زمان بندی استقرار کارگاهی تعمیم یافته با زمان‌های عملیات قابل کنترل، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 24(1): ص ص 44-54
جعفرزاده افشاری، احمد، محمدپورعمران، محمد، رسولی، سمیه. (1395). مدیریت سرمایه‏گذاری فناوری اطلاعات با استفاده از روش اختیارات حقیقی، نشریه بین‏المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 27، جلد 3، ص‏ص 308-299
ابراهیمی، سیدحسین، جعفرزاده افشاری، احمد. (1395). ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی عملیات شبکه انتقال گاز، نشریه علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی، سال 14، شماره 44، 104-93
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید، جعفرزاده افشاری، احمد، احمدی، مرضیه. (1395). زمان بندی تولید کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن زمانهای حمل و نقل، ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات ، نشریه بین‏المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 27، جلد 2، ص‏ص 260-248
رسولی، سمیه، جعفرزاده افشاری، احمد، سلمانی سراجی، مریم. (1396). نظریه اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 5 جلد 2، صص 200-185

طرح‏های پژوهشی:

تدوین چارچوبی جهت برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای فعال کشور در حوزه IT، شرکت گلستان، 1382
ارائه مدل جامع مکان یابی مراکز داده مراکز دولتی، تجاری و عمومی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1390
تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیکی و بیمه الکترونیک سلامت(همکار)، سازمان فناوری اطلاعات، 1390
تحلیل سرمایه گذاری پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با استفاده از نظریه اختیارات طبیعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1391
طرح تدوین استراتژی صنعتی استان مازندران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1392
طراحی و پیاده سازی مدل تعالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران EFQM، سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران، 1395
طراحی مدلی جهت بهبود مکانیزم مصرف نقدینگی در پروژه های عمرانی، شرکت گاز استان مازندران، 1396