امیر رضا حسنی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

حقوق

کارشناسی ارشد:

mba (Belford univ usa online )

معرفی استاد به صورت مختصر

تحلیل گر بین المللی بازارهای پول و سرمایه

مدیرعامل ونتیج آکادمی

تحلیل گر اقتصادی رسانه های اقتصادی بین المللی(وال استریت ژورنال،بیزنس ویک و …)

سوابق اجرایی:

عضو انجمن تحلیل گران انگلستان (STA)
عضو انجمن تحلیل گران استرالیا (ATAA)
عضو انجمن مشاوران ایران
عضو انجمن مدیریت ایران