مدت زمان دوره: 300 ساعت

 


تعداد دروس: 10 درس

 


طول دوره: یک سال

 


شهریه: 11.760.000 تومان

نحوه برگزاری دوره

این دوره در طی یک دوره یک ساله در سه سطح مجزا برگزار می گردد که دانش پذیران عزیز بعد از کسب موفقیت در سطح اول می توانند در سطح دوم ثبت نام کنند و سپس سطح سوم و در پایان با موفقیت در سطح سوم گواهی نامه معتبر ارائه می گردد.

ساختار هر درس

12 جلسه محتوای الکترونیکی

2 جلسه کلاس مجازی

2 جلسه کلاس حضوری

آزمون به صورت حضوری

درباره دوره مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مدیریت ريسک
اهداف دوره
  1. آشنایی شرکت کنندگان با سیستم مدیریت ریسک
  2. آشنایی با مفاهیم ریسک و نحوه مقابله آن ها در سازمان خود
  3. آشنایی با مفاهیم عمومی مدیریت
گواهی نامه دوره

به دانش پذیران عزیز بعد از گزراندن دوره و موفقیت در آزمون پایان دوره گواهی نامه معتبر با مجوز وزارت علوم اعطاء خواهد شد.

توانمندی هایی دانش پذیران در پایان
  1. کسب دانش درباره استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک کسب و کار
  2. استفاده از تکنیک های به روز و روش های شناسایی، آنالیز و ارزیابی ریسک های کسب و کار
  3. تدوین راه کارهای مقابله با ریسک و کنترل کسب و کار
شرح دروس دوره مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مدیریت ريسک

این دوره در سه سطح مجزا به شرح ذیل برگزار می گردد:

سطح اول: دروس عمومی
سطح دوم: دروس تخصصی
ردیفنام درساستاد مربوطهمدت زمان درسقیمت ( ریال )
1مبانی مدیریت ریسکمهندس حسین حق گو30 ساعت12.600.000
2مدیریت ریسک شرکتیدکتر هومن عطار30 ساعت12.600.000
3مدل سازی ومحاسبات مدیریت ریسکدکتر سید علی ترابی30 ساعت12.600.000
4مدیریت ریسک سرمایه گذاریدکتر اکبر افتخاری30 ساعت12.600.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 


اين دروس در حال توليد محتوا می باشند.

سطح سوم: دروس تکمیلی
ردیفنام درساستاد مربوطهمدت زمان درسقیمت ( ریال )
1مدیریت ریسک لجستیک و عملیات هادکتر احسان فرصت کار30 ساعت12.600.000
2مدیریت ریسک پروژهدکتر احد نظری30 ساعت12.600.000
3مطالعه موارد منتخباساتید مربوطه30 ساعت12.600.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

اين دروس در حال توليد محتوا می باشند.