راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

علوم شناختی مطالعاتی نو ظهور در ارتباط با ذهن، مغز و زمینه های مرتبط با آن از جمله آموزش و پرورش است که میتواند تحولی اساسی در تسهیل دستیابی به آرمانهای مدرسه ای به شمار آید.

 

۵
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

قیمت دوره: 120,000 تومان

۴
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

بسته آموزشی علوم شناختی یک

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

علوم شناختی مطالعاتی نو ظهور در ارتباط با ذهن، مغز و زمینه های مرتبط با آن از جمله آموزش و پرورش است که میتواند تحولی اساسی در تسهیل دستیابی به آرمانهای مدرسه ای به شمار آید.

 

۲۱۴
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید