مشکل خواب در کودکان و نوجوانان

بدون امتیاز 0 رای
۲۱,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره مشکل خواب در کودکان و نوجوانان بریده ای از قسمت های…
۰
۲۱,۰۰۰ تومان

اختلالات تغذیه و خوردن

بدون امتیاز 0 رای
۱۳,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره اختلالات تغذیه و خوردن بریده ای از قسمت های دوره مصاحبه…
۲
۱۳,۰۰۰ تومان

اختلالات اتیسم

بدون امتیاز 0 رای
۱۴,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اختلالات اتیسم : دوره اختلالات اتیسم بریده ای از قسمت های دوره…
۱
۱۴,۰۰۰ تومان

اختلال افسردگی

بدون امتیاز 0 رای
۱۶,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟  دوره اختلال افسردگی : بریده ای از قسمت های دوره مصاحبه بالینی…
۰
۱۶,۰۰۰ تومان

اختلال وسواس فکری عملی

بدون امتیاز 0 رای
۱۶,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟  دوره اختلال وسواس فکری عملی بریده ای از قسمت های دوره مصاحبه…
۰
۱۶,۰۰۰ تومان

اختلال اضطرابی / جدایی

بدون امتیاز 0 رای
۱۹,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟  دوره اختلال اضطرابی / جدایی بریده ای از قسمت های دوره مصاحبه…
۱
۱۹,۰۰۰ تومان

پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

بدون امتیاز 0 رای
۲۱,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟  دوره پرخاشگری در کودکان و نوجوانان بریده ای از قسمت های دوره…
۰
۲۱,۰۰۰ تومان

اختلالات کم توجهی بیش فعالی

بدون امتیاز 0 رای
۲۱,۰۰۰ تومان

اختلال کم توجهی – بیش فعالی یا  ADHD اختلالی است که معمولا در زمان کودکی تشخیص داده می شود، ولی در بسیاری از موارد تا بزرگسالی ادامه می یابد.

۱
۲۱,۰۰۰ تومان

اختلال نافرمانی مقابله جویانه

بدون امتیاز 0 رای
۲۱,۰۰۰ تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟  دوره اختلال نافرمانی مقابله جویانه بریده ای از قسمت های دوره مصاحبه…
۰
۲۱,۰۰۰ تومان

مصاحبه بالینی کودک و نوجوان – سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
۳۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره با همکاری موسسه آموزش عالی مهرالبرزدانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور اقدام به برگزاری این دوره آموزشی حرفه ای و تخصصی در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی در بستر آموزش الکترونیکی کرده اند.

این دوره در دوبخش 25 ساعته با موضوعات مختلف تهیه شده است که در آن به ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی پرداخته می شود و هدف از آن تربیت افراد متخصص برای مصاحبه با کودک و نوجوانان می باشد

البته با توجه به شیوه تدریس این دوره در بسیاری از موارد برای والدین عزیز بسیار مفید می باشد و برای حل بسیاری از مشکلات آن ها راه حل های مناسبی ارائه شده است.

۲
۳۵۰,۰۰۰ تومان

راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
۱۶۸,۰۰۰ تومان

علوم شناختی مطالعاتی نو ظهور در ارتباط با ذهن، مغز و زمینه های مرتبط با آن از جمله آموزش و پرورش است که میتواند تحولی اساسی در تسهیل دستیابی به آرمانهای مدرسه ای به شمار آید.

 

۵
۱۶۸,۰۰۰ تومان

مصاحبه بالینی کودک و نوجوان – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
۳۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره با همکاری موسسه آموزش عالی مهرالبرزدانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور اقدام به برگزاری این دوره آموزشی حرفه ای و تخصصی در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی در بستر آموزش الکترونیکی کرده اند.

این دوره در دوبخش 25 ساعته با موضوعات مختلف تهیه شده است که در آن به ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی پرداخته می شود و هدف از آن تربیت افراد متخصص برای مصاحبه با کودک و نوجوانان می باشد

البته با توجه به شیوه تدریس این دوره در بسیاری از موارد برای والدین عزیز بسیار مفید می باشد و برای حل بسیاری از مشکلات آن ها راه حل های مناسبی ارائه شده است.

۴
۳۵۰,۰۰۰ تومان

راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
۱۶۸,۰۰۰ تومان

قیمت دوره: 120,000 تومان

۴
۱۶۸,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی علوم شناختی یک

بدون امتیاز 0 رای
۱۷۷,۰۰۰ تومان

علوم شناختی مطالعاتی نو ظهور در ارتباط با ذهن، مغز و زمینه های مرتبط با آن از جمله آموزش و پرورش است که میتواند تحولی اساسی در تسهیل دستیابی به آرمانهای مدرسه ای به شمار آید.

 

۲۱۵
۱۷۷,۰۰۰ تومان