فرآیند های عملیاتی و جریان کاری مدیران

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۴,۰۰۰ تومان
محتوای دوره در دوره فرآیند های عملیاتی و جریان کاری مدیران دروس : مهارت های فردی مدیران عارضه یابی (آسیب…
۱
۱۵۴,۰۰۰ تومان

فرآیندهای عمومی و پشتیبانی کسب و کار مدیران

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات دوره چرا فرآیندهای عمومی و پشتیبانی کسب و کار مدیران ؟ سازمانها، مجموعه ای از نیروی انسانی، فناوری و…
۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان

شش سیگما (6 sigma)

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۸,۰۰۰ تومان
اهداف دوره شش سيگما (6 sigma) : عواملی از قبیل پویایی محیط کسب و کار، تنوع و پیچیدگی سلائق مشتریان،…
۲
۱۹۸,۰۰۰ تومان