مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

بدون امتیاز 0 رای
۲۴۰,۰۰۰ تومان
معرفی دوره مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف شرکت است. مدیران مالی به دنبال افزایش ثروت سهامداران (در بلند…
۴
۲۴۰,۰۰۰ تومان

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
۳۸۰,۰۰۰ تومان

همچنین سرمایه گذاری موضوعی است که در آینده نتیجه آن را بدست خواهیم آورد بنابراین همواره یک نااطمینانی در آن وجود دارد پس ما در این فکر هستیم که چطور این نااطمینانی را مدیریت کنیم و بهترین نتایج را که کسب بالاترین بازدهی می باشد را بدست آوریم در نتیجه ما باید بدانیم که در چه موضوعی سرمایه گذاری کنیم و اینکه این مورد چه میزان ریسک برای ما دارد؟

۲
۳۸۰,۰۰۰ تومان

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

بدون امتیاز 0 رای
۴۲۰,۰۰۰ تومان

در این دوره ما مدل سازی مالی را در برنامه اکسل خواهیم داشت برنامه اکسل برنامه ای بسیار قدرتمندی است که کمتر فردی را می توان پیدا کرد که در زمینه مالی فعالیت داشته باشد و از این برنامه استفاده نکرده باشد.

۲
۴۲۰,۰۰۰ تومان

مدل سازی مالی

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۰,۰۰۰ تومان

در این دوره ما مدل سازی مالی را در برنامه اکسل خواهیم داشت برنامه اکسل برنامه ای بسیار قدرتمندی است که کمتر فردی را می توان پیدا کرد که در زمینه مالی فعالیت داشته باشد و از این برنامه استفاده نکرده باشد.

۲
۳۷۰,۰۰۰ تومان