اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار – HSE – سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
۱۷۶,۰۰۰ تومان
معرفی دوره HSE ، حرف اول كلمات Health بهداشت Safety (ايمني) و Environment محيط زيست است كه در بخش بهداشت متولي كليه مسائل مربوط به بهداشت…
۳
۱۷۶,۰۰۰ تومان

HSE – اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
۱۷۶,۰۰۰ تومان
معرفی دوره HSE ، حرف اول كلمات Health بهداشت Safety (ايمني) و Environment محيط زيست است كه در بخش بهداشت متولي كليه مسائل مربوط به بهداشت…
۱
۱۷۶,۰۰۰ تومان