مهارت های هفتگانه ICDL – سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
۱۰۵,۰۰۰ تومان
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۲۶
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مهارت های هفتگانه ICDL – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
۱۰۵,۰۰۰ تومان
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۲۸
۱۰۵,۰۰۰ تومان