مهارت های هفتگانه ICDL – سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۱۹
75,000 تومان

مهارت های هفتگانه ICDL – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۲۲
75,000 تومان