مهارت های هفتگانه ICDL – سطح دوم

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۱۹
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

مهارت های هفتگانه ICDL – سطح اول

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
اهداف دوره در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان…
۲۷
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید