سطح اول دوره مدیریت کسب و کار (دروس عمومی )

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان700,000 تومان
۰
10,000 تومان700,000 تومان

مدلهای کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
اهداف دوره درک و تشخیص صحیح مفهوم کسب‌وکار شناخت مشتری و نحوه مناسب گفتگو با مشتری پیشنهاد ارزش مورد نیاز…
۲
700,000 تومان

مهارت های رهبری و رفتار سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
اهداف دوره آشنایی شرکت کنندگان با تکنیک های سبک رهبری آشنایی با مفاهیم و برخی روش ها در مهارت های…
۵
10,000 تومان

مدیریت استراتژیک

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
اهداف دوره وراي هر يك از اعمال و رفتارهاي يك انسان، فكر و انديشه اي نهفته است، به عبارت ديگر،…
۲
700,000 تومان