اقتصاد برای مدیران

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
تشریح طرح کلی آموزشی دوره: مباحث مطرح شده در کلاس به دو قسمت کلی تقسیم می شود: حدود 70 درصد…
۳۱
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

مدیریت رفتار با محوریت اخلاق حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
موضوعات آموزشی: - رفتار ارتباطی (عمومی) - رفتار فردی (رویکرد خود مدیریتی) - رفتار ارتباطی (خانواده) - اخلاق و مسئولیت…
۴۱
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

دوره تربیت مربیان مدیریت رفتار

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
اهداف دوره: الف) هدف کلی دوره: این دوره آموزشی با هدف ارتقای صلاحیت های مورد نیاز مربیان اخلاق حرفه ای…
۳۵
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید

تئوری های مدیریت پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید
محتوای دوره: بررسی کلیدهای موفقیت کسب و کارها در بازار رقابتی (استراتژی، سازماندهی و ...) تحلیل علل شکست کسب و…
۲۲
جهت ثبت نام در دوره تماس بگیرید