دوره تربیت مربیان مدیریت رفتار

بدون امتیاز 0 رای
دوره سازمانی
اهداف دوره: الف) هدف کلی دوره: این دوره آموزشی با هدف ارتقای صلاحیت های مورد نیاز مربیان اخلاق حرفه ای…
۳۵
دوره سازمانی

تئوری های مدیریت پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
دوره سازمانی
محتوای دوره: بررسی کلیدهای موفقیت کسب و کارها در بازار رقابتی (استراتژی، سازماندهی و ...) تحلیل علل شکست کسب و…
۲۲
دوره سازمانی