تئوری های مدیریت پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
دوره سازمانی
محتوای دوره: بررسی کلیدهای موفقیت کسب و کارها در بازار رقابتی (استراتژی، سازماندهی و ...) تحلیل علل شکست کسب و…
۲۲
دوره سازمانی