بر اساس آمار های رسمی استفاده از گوشی تلفن همراه در مقایسه با سیستم های کامپیوتری بسیار بیشتر شده است و سهولت حمل و دسترسی به شبکه های اینترنتی در مکان های مختلف باعث استقبال عموم از این سیستم بوده است لذا امروزه یکی از ضرورت های آموزش الکترونیکی امکان بهرمندی از تلفن همراه در دوره های آموزش الکترونیکی می باشد.
اپلیکیشن موبایل موسسه آموزش عالی مهرالبرز به صورت یکپارچه با سامانه LMS و کلاس مجازی می باشد و کاربران با ورود به برنامه می توانند از کلیه امکانات موجود در این دو سامانه بهرمند شوند.

این اپلیکیشن با فعال سازی سامانه LMS  با نام و برند اختصاصی راه اندازی می شود

جهت مشاهده دموی سامانه با دسترسی زیر وارد سامانه شوید:

نام کاربری: stud2

رمز عبور: ۱۲۳۴۵۶

جهت مشاهده دموی سامانه با دسترسی زیر وارد سامانه شوید:

نام کاربری: stud2

رمز عبور: ۱۲۳۴۵۶