همکاری با باشگاه یادگیری جهت فروش دوره های آموزشی

باشگاه یادگیری مهرالبرز خود را معتبرترین مرجع آموزش تخصصی الکترونیکی در حوزه مندرج در سایت می داند و سعی می کند با در اولویت قرار دادن کیفیت دوره های ارائه شده، به گسترش آنها نیز توجه نماید. لذا از گروه ها و موسسات فعال آموزشی که علاقمند به عرضه و فروش محتوای الکترونیکی باشگاه به جامعه بزرگی از مخاطبان علاقمند به یادگیری در حوزه های ذکر شده هستند دعوت می شود جهت ارزیابی کیفی و دریافت شرایط همکاری، فرم زیر را تکمیل نمایند.

 

[affiliate_area]