تلفن تماس: 57658000 – 021  داخی 406 خانم ربیعی رئیس باشگاه یادگیری  موسسه آموزش عالی مهرالبرز

تلفن تماس: 57658000 – 021  داخی 400 آقای نصیری کارشناس فنی باشگاه یادگیری موسسه آموزش عالی مهرالبرز

فکس: 88001270 – 021

آدرس: تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36

کد پستی: 1413913141

پست الکترونیک: it.elc@mehralborz.ac.ir

نقشه ما روی گوگل: مشاهده کنید

در تماس باشید