ارتباط با باشگاه

  تلفن تماس: 88001511- 021  داخی 403 خانم گتمیری کارشناس دفتر همکاری های موسسه آموزش عالی مهرالبرز

  تلفن تماس: 88001511- 021  داخی 400 آقای نصیری کارشناس فنی باشگاه یادگیری موسسه آموزش عالی مهرالبرز

  فکس: 88001270 – 021

  آدرس: تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36

  کد پستی: 1413913141

  پست الکترونیک: it.elc@mehralborz.ac.ir

  نقشه ما روی گوگل: مشاهده کنید

در تماس باشید