تلفن تماس:   76291130 – 021

  فکس:   76291140 – 021

  آدرس: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

  کد پستی: 1658344575

  پست الکترونیک: ICSS@iricss.org

با ما در ارتباط باشید ...