دوره ها

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

دکتر افضل السادات حسینی دهشیری

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

دکتر افضل السادات حسینی دهشیری

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...

 

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح اول

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی...

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح دوم

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی...

 

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن/مغز

یافته های علوم شناختی تحولات و پیامدهای قابل توجهی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی به وجود آورده است.

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

روان شناسی شناختی آموزش

روان شناسی شناختی آموزش

دکتر محسن میر محمدصادقی

چرا افراد مختلف کارآیی ذهنی متفاوتی دارند؟ چرا افراد مختلف در موقعیت مشابه رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند؟ چگونه می‌توان کارآیی یادگیری را در افراد بالا برد؟

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

سنجش با رویکرد شناختی

سنجش با رویکرد شناختی

دکتر يلدا دلگشایی

در این دوره آموزشی با شیوه ها و الگوهای تدریس متناسب با رویکرد های آموزشی تفکر محور آشنا خواهید شد.

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان

مدیریت رفتار با رویکرد شناختی

مهارت حل مساله یک راهبرد مقابله ای مهمی است که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و نشانه شناسی روانی را کاهش می دهد.

 • غیر حضوری

 • ویژه آقایان و بانوان