مدیریت رفتار با رویکرد شناختی

در تاریخ 17 فروردین 1398

  • مدت زمان دوره

    6 ساعت
  • کد دوره

    26
  • امتیاز 5 از 5

مهارت حل مساله یک راهبرد مقابله ای مهمی است که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و نشانه شناسی روانی را کاهش می دهد.

 

این برنامه به معلمان نحوة كمك به كودكان در يادگيري حل مشكلاتي كه با ديگران دارند را نشان مي‌دهد. این برنامه یک فعالیت آموزشی برای تقویت مهارتهای حل مساله است.

هدف این برنامه عبارت از كمك به كودكان برای مواجهه با مسائل درون فردي و ميان فردي است. با آگاهی از این نکته که این مهارت در مراحل اولیۀ زندگی و دوره های حساس رشد می تواند تاثیرات سودمند و ماندگاری داشته باشد و در نظر گرفتن این موضوع که معلمان منبع اصلی بهبود مهارت‌های حل مسئلۀ کودکان در مدرسه هستند، طراحی و اجرای برنامه های مهارت آموزی به منظور ارتقای توانش حل مسئله در موقعیت های اجتماعی و افزایش سطح سازگاری دانش آموزان ضروری به نظر می رسد. آموزش حل مسئله به عنوان یک برنامه اجتماعی حمایت کننده می تواند تأثیر عوامل خطرزا را خنثی و دست یابی کودک را به کفایت اجتماعی تسهیل کند.

موضوعات این دوره:

1-رویکرد شناختی چیست و به چه میپردازد؟
۲-سه گام اصلی مدیریت رفتار کدام اند؟
۳-روش های غیر شناختی چگونه عمل میکنند؟
۴-رفتار شناسی شناختی به ما چه می اموزد؟
۵-دستاوردهای رویکرد شناختی
۶-اصول های رویکرد شناختی چیست
۷-در رویکرد شناختی اولویت با نگرش است یا دانش؟

منتخبی از فیلم های دوره مدیریت رفتار بار رویکرد شناختی


 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود؟

  • سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

     

سرفصل های دوره 1 سرفصل

درباره مدیریت رفتار با رویکرد شناختی

اصلاح رفتار شناختی

اصل اول -  مدیریت رفتار

اصل دوم - اصلاح نگرش

اصل سوم - انگیزه های درونی

اصل چهارم - پنج نیاز اسای انسان

نیاز اول - نیاز های فیزیولوژیک

نیاز دوم - نیاز به امنیت

نیاز سوم - نیاز به عشق و تعلق

نیاز جهارم - نیاز به احترام

نیاز پنجم - نیاز به دیده شدن توانای ها