كارآفرینی

در تاریخ 14 اسفند 1397

 • مدت زمان دوره

  25 ساعت
 • کد دوره

  15
 • امتیاز 5 از 5

اهداف دوره :

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت‌آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. بر همین اساس، توسعه‌ی کارآفرینی از جنبه‌های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبه‌های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه‌ای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگی‌های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است.

به طور کلی در آموزش کارآفرینی به دنبال سه جنبه اصلی تحریک انگیزه­ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت ها هستند. دوره مذکور بر بعد آموزش مهارت ها تمرکز دارد. در این دوره فراگیران از جنبه های پس از تاسیس یک کسب و کار مورد آموزش قرار می گیرند. مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و بازاریابی مهمترین گام های یک کسب و کار پس از تاسیس می­باشند. بعد از راه اندازی کسب و کار همچنین نحوه تعامل با نهاد های بالادستی و آگاهی از کمک ها و مشارکت های آنان نیز می­تواند بسیار اثر بخش باشد. بدین منظور سرفصل حمایت های سازمان صنایع کوچک نیز به عنوان یکی از سرفصل های دوره معرفی شده است. با توجه به اهمیت مدیریت مالی، سرفصل مدیریت مالی و تامین مالی نیز در این دوره گنجانده شده است.

به طور کلی این دوره با هدف آشنایی فراگیران با مفاهیم زیر ارائه شده است:

1- آشنایی با ادبیات بازاریابی، بازارشناسی و تحقیقات بازار

2- آشنایی با مدیریت استراتژیک و تفکر راهبردی و نحوه به کارگیری آن در کسب و کار

3- آشنایی با مدیریت مالی و نحوه تامین منابع مالی در یک کسب و کار

4- آشنایی با ساختار سازمان صنایع کوچک و نحوه حمایت آن از کسب و کارهای گوناگون

5- آشنایی با طرح کسب و کار و نحوه مدیریت آن

محتوا:

 1. بازار شناسی و تحقیقات بازاریابی
 2. مدیریت استراتژیک
 3. مدیریت طرح کسب و کار
 4. مدیریت مالی و روش­های تامین مالی در صنایع کوچک
 5. حمایت سازمان صنایع کوچک از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های و نواحی صنعتی کشور

شرایط شرکت کنندگان:

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود:

 • صاحبان صنایع و کارآفرینان
 • کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی

 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود؟

 • سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

   

سرفصل های دوره 4 سرفصل