روان شناسی شناختی آموزش

در تاریخ 17 فروردین 1398

  • مدت زمان دوره

    6 ساعت
  • کد دوره

    24
  • امتیاز 5 از 5

چرا افراد مختلف کارآیی ذهنی متفاوتی دارند؟ چرا افراد مختلف در موقعیت مشابه رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند؟ چگونه می‌توان کارآیی یادگیری را در افراد بالا برد؟ چه عواملی بر حافظه تاثیر مثبت یا منفی دارند؟ سوالاتی از این قبیل در مباحث روان شناسی شناختی پاسخ داده می‌شوند.

 

روان شناسی شناختی شاخه ای از روان شناسی است که به عملکرد مغز و فرایندهای ذهنی می‌پردازد و تاثیر این فرایندها را بر عملکرد فرد مورد بررسی قرار می‌دهد. در این رویکرد به نگرش و نحوه تفکر فرد به عنوان مبنای هر تغییر اهمیت بسیار داده می‌شود.

در کلاس روان شناس شناختی و آموزش و پرورش، ما مقدمه‌ای از این موضوعات را بررسی خواهیم کرد. مباحثی مثل حافظه، هوش، ادراک و توجه از جمله بخشهای مورد نظر در این برنامه خواهند بود. در این کلاس تلاش خواهیم کرد ارتباطی میان مبانی علمی و کاربردهای مفاهیم روانشناسی برقرارکنیم و نهایتا به درک بهتری از چگونگی ارتقای عملکردهای شناختی افراد برسیم. این درک می‌تواند به معلمین برای بهبود کارشان در برنامه ریزی و ارتقای وضعیت آموزشی دانش‌آموزان کمک کند.

منتخبی از فیلم های دوره روان شناسی شناختی آموزش

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود؟

  • سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

سرفصل های دوره 1 سرفصل

معرفی

درباره روانشناسی

تاریخچه روان شناسی شناختی

رویکرد فالب و کاربرد روانشناسی 

بحث و گفتگو

کاربرد های رویکرد شناختی

رویکرد شناختی در آموزش و پرورش

خلاصه و جمع بندی

 

اهداف جلسه

ادراک چیست؟

خطاهای ادراک بصری

عوامل مؤثر بر ادراک

از مطالعه ادراک چه می آموزیم؟

دو رویکرد در ادراک اشیا

رویکرد ساختارگراو رویکرد گشتالت

اصول گشتالتی ادراک بصری

نظریه های تبین کننده ادراک

نظریه نمونه نمایان

نظریه انطباق خصیصه

الگو های دیگر خصیصه ای

نظریه  ساختاری توصیفی

خلاصه و جمع بندی 

اهداف جلسه

هشیاری

آماده سازی

پدیده نوک زبانی

فرآیند های کنترل شده و فرآیند های خودکار

خودکار سازی 

خو گیری

توجه گزینشی

توجه توزیع شده

تغیر کوری

عوامل موثر بر توجه

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه 

جمع بندی و خلاصه 

اهداف جلسه

درباره حافظه

الگو های حافظه

تقسیم بندی حافظه بر اساس عملکرد

الگوی تلفیقی:حافظه کاری

حافظه برجسته: افراد یاد سپار

فرایند های حافظه

اثر فاصله

سازماندهی اطلاعات

حافظه گذشته نگر و آینده نگر

فرایند های فراموشی و اختلال حافظه

چند تکنیک یادگیری مفید

روشهای تقویت حافظه

ماهیت سازنده حافظه

خلاصه و جمع بندی