معرفی باشگاه يادگيری مهرالبرز

مهرالبرز


باشگاه یادگیری دانشگاه مهر البرز، بستری الکترونیکی است که با هدف پاسخ به نیازهای آموزشی و یادگیری کاربران فضای مجازی طراحی و پیاده سازی شده است. این باشگاه حاصل یک دهه تجربه دانشگاه مهر البرز در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و حرفه ای برای کسب و کار های مختلف می باشد. هدف اصلی راه انــــدازی باشگاه یادگیری دانشگاه مهر البرز، ایجاد تعامل و ارتبـــاط دو سویه با کلیه کاربران دوره هــــای مختلف آموزشی است که با دریافت و جمع آوری اطلاعات مفید، بتوانیــــم نقش موثرتری در ایفای نقش تعلیم و آموزش داشته باشیم. در باشگاه یادگیری مهرالبرز، دانش پژوهان به صورت هوشمند و هدفمند به منابع آموزشی موجود، که در قالب دوره های آموزش کوتاه مدت، کتاب، فایل های کمک آموزشی و ... است هدایت می شوند.در این بستر الکترونیکی، کاربران می توانند با توجه به علاقمندی خود موضوعات مختلف آموزشی را دریافت و به دیگران توصیه نمایند. همچنین این مسیر قابلیت بهره مندی کاربران از مزایای تشویقی در نظر گرفته شده برای هر فعالیت را دارا می باشد .

هم اکنون سامانه های زیر جهت دسترسی آسانتر کاربران پیش بینی شده است

 

دوره های مؤسسه علوم شناختی شامل دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران آکادمی توف نورد
مدیریت رفتار با رویکرد شناختی راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری سطح اول مدیریت حرفه ای  کسب و کار MBA گرایش مدیریت ریسک
سنجش با رویکرد شناختی راهبرد های پرورش خلاقیت و نوآوری سطح دوم مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA گرایش مدیریت کیفیت
اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات مغز مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان سطح اول  
روان شناسی شناختی آموزش مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان سطح دوم