درباره مهرالبرز

موسسه آموزش عالی مهر البرز به همت جمعي از مديران مجرب و اساتيد متخصص حوزه‌های مديريت و فناوري اطلاعات كشور ، پس از دو سال كار تحقيقاتي و مطالعاتي در سال 1383 با دريافت موافقت قطعي خود از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری تأسیس گردید.
 

مهرالبرز


اساسنامه موسسه در جلسه مورخ 19/1/1385 شوراي گسترش مورد تأييد و تصويب قرار گرفت و با تکمیل و استقرار ارکان به‌ ویژه فعال نمودن هیئت‌امناء با حضور نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین تدوین برنامه راهبردی 5 ساله اول، به‌عنوان نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی جمهوری اسلامی ایران از بهمن ماه 1386 با پذیرش 12 دانشجوی ارشد دررشته مدیریت فناوری اطلاعات، فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.
 

اینفوگرافیک وضعیت فعلی دانشگاه مهر البرز

اينفوگرافي مهرالبرز

اجزاء اصلی سیستم یادگیری الکترونیکی

اينفوگرافي مهرالبرز